Cofrestru ar gyfer gwastraff gardd

Arweiniad

Mae pob maes gyda * wrth ei ymyl yn orfodol.

Eich manylion

Rhowch gyfeiriad e-bost dilys gan fod y Cyngor yn dymuno anfon llythyrau atgoffa trwy e-bost, i leihau costau postio, ynglŷn â thaliadau’r flwyddyn nesaf.

Cyfeiriad yr eiddo
Rhowch god post yn Sir Ddinbych, pwyswch y botwm ‘Canfod cyfeiriad’ ac yna dewiswch y cyfeiriad priodol lle rydych eisiau i’r bin gael ei ddosbarthu.

Hoffwn dderbyn casgliadau gwastraff gardd bob pythefnos ar y sail ganlynol. *
Hoffwn dderbyn casgliadau gwastraff gardd bob pythefnos ar y sail ganlynol. *