Cofrestru ar gyfer gwastraff gardd

Mae pob maes gyda * wrth ei ymyl yn orfodol.
  • Eich manylion
  • Rhowch gyfeiriad e-bost dilys gan fod y Cyngor yn dymuno anfon llythyrau atgoffa trwy e-bost, i leihau costau postio, ynglŷn â thaliadau’r flwyddyn nesaf.
  • Cyfeiriad yr eiddo

    Rhowch god post yn Sir Ddinbych, pwyswch y botwm ‘Canfod cyfeiriad’ ac yna dewiswch y cyfeiriad priodol lle rydych eisiau i’r bin gael ei ddosbarthu.

  • Dewiswch y gwasanaeth rydych yn ei dderbyn ar hyn o bryd. *
  • Hoffwn dderbyn casgliadau gwastraff gardd bob pythefnos ar y sail ganlynol. *
  • Hoffwn dderbyn casgliadau gwastraff gardd bob pythefnos ar y sail ganlynol. *
  • Gosodir ffioedd ar dâl blynyddol, ni allwn gynnig ad-daliadau ar gyfer gweithredu am ran o’r flwyddyn (h.y. misoedd y gaeaf). Os byddwch yn symud tŷ o fewn Sir Ddinbych byddwn yn trosglwyddo'r gwasanaeth hwn. Fodd bynnag, nid oes gennym bolisi o gynnig ad-daliad i’r rheiny sy'n symud allan o'r sir.

Yn ôl i'r brig|